Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Lover og Regler

Publisert 08-05-2017

Lov om eierseksjoner
Driften av et boligsameie må skje i samsvar med Lov om eierseksjoner.
 

Sameiets vedtekter
Vedtektene er sameiets grunnlov og må samsvare med eierseksjonsloven.
De er mer detaljerte og inneholder bestemmelser som gjelder spesifikt for oss. Alle endringer i vedtektene må vedtas av sameiermøtet med minst 2/3 flertall.


Ordensregler
Ordensregler kan endres av sameiermøtet med alminnelig flertall.


Vedlikeholdsregler
Vedlikeholdsregler kan endres av sameiermøtet med alminnelig flertall.


Bestemmelser og retningslinjer for ombygging og påbygging
Alle endringer i må vedtas av sameiermøtet med minst 2/3 flertall.


HMS regler
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997.

Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha et internkontrollsystem.
Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt ved en slik tolkning:


Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk og brannsikringsutstyr i orden etter gjeldende lover og forskrifter.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Prinsdal

Mandag
2°C
Delvis skya
Tirsdag
2°C
Skya
Onsdag
2°C
Sludd
Værvarsel fra yr.no

Her er vi